Minder afluisterverzoeken onterecht in tweede jaar Wiv

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) heeft in het tweede jaar dat de vernieuwde inlichtingenwet actief is minder afluisterverzoeken van de AIVD en MIVD als onrechtmatig beoordeeld, meldt de toezichthouder donderdag in een beknopte versie van zijn tweede jaarverslag.

Resultaten van de rechtmatigheidstoets
De TIB heeft in de periode van 1 april 2019 tot 1 april 2020 in totaal 2355 verzoeken van de AIVD en
de MIVD tezamen getoetst. De TIB heeft in deze periode bij 1,7% van de verzoeken van de AIVD

Inlichtingendiensten delen te makkelijk informatie met buitenland

De toezichthouder CTIVD stelt vast dat de AIVD en de MIVD in hun beleid en in de praktijk van het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten in de onderzoeksperiode (mei 2018-januari 2019) nog onvoldoende invulling hebben gegeven aan de wettelijke waarborgen die hiervoor gelden. Op 15 oktober 2019 publiceerde de CTIVD toezichtsrapport nr.65 over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD.

CTIVD: inlichtingendienst tapte te veel satellietverkeer af

Op 3 september 2019 publiceerde de CTIVD toezichtsrapport nr. 63 over de toepassing van filters bij onderzoeksopdrachtgerichte (OOG-)interceptie door de AIVD en de MIVD. De CTIVD stelt vast dat de AIVD en de MIVD in de praktijk filters toepassen. Het vereiste dat het in bulkverzamelen van gegevens ‘zo gericht mogelijk’ dient te zijn, heeft echter bij de toepassing van de filters nog onvoldoende uitwerking gekregen. Dit betekent dat in de onderzoeksperiode (mei 2018 – januari 2019), met name bij satellietinterceptie, nog onvoldoende waarborgen bestonden om ervoor te zorgen dat de interceptie daadwerkelijk onderzoeksopdrachtgericht en niet ongericht was.

Mensenrechtencomité uit haar zorgen over de nieuwe Wiv

Nederland werd in Genève onder de loep genomen door het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Het Comité uit haar zorgen over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv of 'Sleepwet') en stelt dat deze wet dient te worden herzien. Het Comité is met name bezorgd over de nieuwe mogelijkheden voor grootschalige interceptie en hacking, de verlenging van bewaartermijnen en de gebrekkige mogelijkheden om klachten in te dienen.

Schort inzet bulk-bevoegdheden Wiv onmiddellijk op

Persbericht - Bits of Freedom en Amnesty International

Mensenrechtenorganisatie Bits of Freedom en Amnesty International eisen onmiddellijke opschorting van de inzet bevoegdheden uit de nieuwe Wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) waarmee op grote schaal gegevens van burgers worden vergaard, geanalyseerd en uitgewisseld met buitenlandse diensten. Aanleiding is een vernietigend rapport van de CTIVD over de uitvoering door AIVD en MIVD.